Prostredníctvom nášho tímu poskytujeme právne služby v nasledovných právnych odvetviach:

 • Obchod a obchodné spoločnosti >

  – Všeobecné komplexné právne poradenstvo

  Zakladanie obchodných spoločností a organizačných zložiek. Zmeny v obchodných spoločnostiach a organizačných zložkách. Likvidácie subjektov.

  – Automobilový priemysel

  Komplexná právna agenda pre subdodávateľov automobiliek

  – Farmaceutický priemysel

  Výroba a predaj liekov. Veľkodistribúcia. Zmluvy. Medzinárodné a európske štandardy. ŠÚKL.

 • civilné právo >

  – Prevody nehnuteľností

  – Byty a nebytové priestory

 • sporová agenda >

  – Dlhoročná prax v zastupovaní pred súdmi a orgánmi verejnej moci

  – Zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi

  – Mediácia

 • Životné prostredie a energetika >

  – Poľnohospodárstvo, potravinárstvo

  Eurofondy. Pôda. Potravinárska výroba a obchod.

  – Právo životného prostredia

  Odpadové hospodárstvo. Voda. Energetika. Trvalá udržateľnosť.

 • Štátna pomoc a súťažné právo >

  – Investície, hospodárska súťaž

  Investičné stimuly. Európska komisia. Notifikácie. Investičné projekty zahraničných spoločností. Protimonopolné právo – koncentrácie.

 • Finančný sektor, leasingové spoločnosti >

  – Nebankové subjekty

  Komplexná právna agenda. Tvorba úverových / leasingových podmienok, kompletnej zmluvnej dokumentácie. Komunikácia s NBS a Asociáciou leasingových spoločností.

 • Medzinárodná nákladná cestná doprava >

  – Medzinárodní cestní dopravcovia

  Komplexná právna agenda. Pracovné právo. Tvorba pracovných zmlúv a podmienok. Licencie. INCOTERMS.

 • Medzinárodná lodná doprava >

  Logistika. Nároky z dopravy.

 • Rodinné právo >

  Komplexné právne poradenstvo. Rozvody a výživné. Starostlivosť a styk s maloletými. Cezhraničný styk. BSM.

 • Zmenky >

  Zmenky. Zmenkové konania. Právo cenných papierov.

 • Finančné právo >

  Poradenstvo lídrovi na ekonomické a investičné informácie.

 • Konkurzné a reštrukturalizačné právo >

  Prihlášky a zastupovanie v konkurze a reštrukturalizácii.

 • ROZHODCOVSKÉ KONANIE >

  – Výkon funkcie rozhodcu na Rozhodcovskom súde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (RS SOPK)

  – Výkon funkcie rozhodcu na Vienna International Arbitral Centre (VIAC)

  – Výkon funkcie rozhodcu na International Camber of Commerce (ICC)

  – Výkon funkcie rozhodcu na Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission (SHIAC)

© 2021 BLAHA, ERBEN & PARTNERI